Wat is er aan de hand?

zandwegblijft.nl

Laatste nieuws

Goed nieuws
De zandweg is gered!

Hoera!

Lees het artikel in De Stentor


Mooi pleidooi in Trouw
7 mei 2021
Lees het hier


Zondag 21 maart kwam Vroege Vogels bij ons langs.
Luister hier terug,
vanaf 37:06


Hart van Nederland filmde bij ons op 5 maart.
Kijk hier naar de reportage.


Op 3 maart hebben wij onze petitie aangeboden aan de provincie Gelderland.
Kijk hier hoe dat ging.


Goed artikel over onze actie in dagblad De Stentor van 2 maart.
Lees het hier.

De zandwegen van het Epserbos worden bedreigd.
Kruising Oude Larenseweg – Driekieftenweg

De provincie Gelderland en de gemeente Lochem maken plannen om een brede fietssnelweg* van asfalt of beton aan te leggen tussen Epse en Harfsen.

De Oude Larenseweg en Driekieftenweg zijn twee van de weinige nog overgebleven zandwegen in het Epserbos. En die zijn op dit moment veilig voor wandelaars én voor fietsers.
Maar toch maakt de provincie plannen om deze wegen te verharden.

Wij vragen ons af waarom dat nou zo nodig moet. Er liggen toch al twee verharde wegen, parallel aan de Oude Larenseweg?
Dat zijn de Dortherweg en de Lochemseweg (N339). Maak die dan eindelijk veilig voor fietsers, is ons idee, dan kunnen de zandwegen blijven zoals ze zijn!

De petitie hebben we al aan de provincie aangeboden.
Maar de actie gaat gewoon door. Je kunt nog steeds ondertekenen, want hoe meer handtekeningen hoe beter!
Klik of tik op de knop.

Kom meer te weten over
wat jij kunt doen!


* ) Provincie en gemeente noemen het een ‘overige hoofdfietsroute’. Wij noemen het een ‘fietssnelweg’ omdat wij voorzien dat er heel snel gefietst zal worden, met e-bikes en speedpedelecs en door groepen wielrenners. Met alle gevaarlijke gevolgen vandien.

Wie zijn wij?

Zandwegblijft.nl is een groep bewoners van de Oude Larenseweg die een veilige oplossing wil voor de fietsers tussen Harfsen en Epse.
Fietsers ervaren de Lochemseweg (N339) – de hoofdroute tussen beide dorpen – als onveilig, omdat ze de weg moeten delen met overig verkeer.
De op veel plaatsen kaarsrechte weg nodigt uit om harder te rijden dan de toegestane 60 kilometer per uur.

Wij maken ons zorgen over de plannen van provincie Gelderland en gemeente Lochem om het fietspad langs de Oude Larenseweg en de Driekieftenweg te verbreden en te verharden met asfalt of beton. Voor de overige weggebruikers blijft er een smalle strook over.

Vier jaar geleden is uit een voorlopig onderzoek al gebleken dat de Oude Larenseweg geen realistisch alternatief is voor de fietsroute langs de N339, omdat hiervoor geen draagvlak bestaat onder de omwonenden.
Toch is nu opeens deze alternatieve optie weer in beeld.

Waarom maken wij ons zorgen?
Omdat een breed en verhard fietspad de verkeersveiligheid van de Oude Larenseweg en de Driekieftenweg in gevaar brengt.
Omdat de prachtige beuken die er staan geen asfalt of beton verdragen.
Omdat het idyllische karakter van deze eeuwenoude zandwegen verloren gaat.

Wat willen wij?

Wij willen dat de Oude Larenseweg en Driekieftenweg voor alle verkeergebruikers veilig zijn: voor fietsers, voor wandelaars, voor ruiters, voor honden en voor aanwonenden met de auto.
Dat kan alleen als het zandwegen blijven.
Red de zandweg – zandwegblijft.nl
De zandwegen zijn belangrijk voor de biodiversiteit in het Epserbos.
Nu verblijven er dassen, marters, slangen, reeën, padden, kikkers, vossen en talrijke vogels en insecten.

Reeën steken de Oude Larenseweg over. Je moet er toch niet aan denken dat er speedpedelecs doorheen crossen.

Hun natuurlijk leefgebied zal door de komst van een fietssnelweg worden versnipperd.
Wij willen deze natuurwaarden behouden.

De Oude Larenseweg en de Driekieftenweg maken deel uit van het cultuurhistorisch erfgoed van de Achterhoek. Ze bestaan al veel langer dan 250 jaar.
Wij zijn voor het behoud van deze cultuurhistorische waarden.

Wij hebben drie historische kaarten gevonden, die op een prachtige manier de ontwikkeling van de Oude Larenseweg en Driekieftenweg door de eeuwen heen inzichtelijk maken.

Download de drie kaarten, inclusief korte uitleg.

Wat doen wij?

zandwegblijft.nl – red de zandweg

 • Wij hebben tijdens bijeenkomsten in zogenoemde klankbordgoepen gemeente, provincie en projectontwikkelaar bestookt met kritische vragen. Ook hebben we in meerdere telefoongesprekken onze bezwaren tegen verharding beargumenteerd.
 • Mr. Merel van Erp-Noordenbos en Dr. Mr. Ard Cools, die geen deel uitmaken van onze actiegroep, hebben op persoonlijke titel over de opzet en de uitvoering van het variantenonderzoek gecorrespondeerd met zowel de gemeente als de provincie. Zij hebben ons toestemming verleend om de volledige, door hen gevoerde correspondentie op onze website te publiceren. Download die correspondentie hieronder.
 • We hebben wethouders van de gemeente Lochem uitgenodigd om te komen kijken op de zandwegen, en we benaderen straks gemeenteraadsleden om onze bezwaren tegen verharding met asfalt of beton toe te lichten.
 • Op 1 oktober 2020 hebben wij met de wethouders Eric-Jan de Haan en Henk van Zeijts een plezierige wandeling gemaakt over de zandwegen van het Epserbos.
  Informatief, geanimeerd en coronaproof.
  Henk van Zeijts heeft hierover een leuk bericht op Facebook geplaatst.
 • Om onze argumenten kracht bij te zetten hebben we de brochure Voor Altijd gemaakt.
  Daarin geven we uitgebreid antwoord op de vraag: Waarom de Oude Larenseweg en Driekieftenweg moeten blijven zoals ze zijn.

  Wil je meer weten over de verkeersveiligheid op de zandwegen, de geschiedenis van de Oude Larenseweg  of de biodiversiteit in het Epserbos?
  Download dan de brochure Voor Altijd (klik op de foto).
 • Wij hebben de meeste bewoners van de Oude Larenseweg en Driekieftenweg gesproken en om hun mening gevraagd.
  Negen van de tien omwonenden zijn het met ons eens: geen fietssnelweg door het bos.

Wat kun jij doen?

Wat jij kunt doen…
… is je stem laten horen!
Want je kunt daarmee invloed uitoefenen op de besluitvorming.

Wil je de zandweg redden?
Onderteken dan de petitie. De statenleden van de provincie hebben al een indrukwekkende lijst onder ogen.
Hoe meer handtekeningen erbij komen, hoe beter!
Klik of tik op de knop en teken de petitie ‘Red de zandweg.

Wat is er inmiddels gebeurd?
Vanaf half januari hebben provincie en gemeente de bewoners van de Oude Larenseweg en de Driekieftenweg geïnformeerd over de plannen via brieven, via berichten in kranten, op sociale media en tijdens ‘digitale inloopavonden’.

Daarna is aan omwonenden gevraagd aan welke variant zij de voorkeur geven. Dat is gebeurd door middel van digitale inloopavonden.
Je kon ook je mening geven op de website van de provincie Gelderland.

In het reactieformulier van de provincie werden er vijf varianten voorgesteld voor het fietsverkeer tussen Harfsen en Epse.

 1. De eerste variant: ‘Maatregelenpakket groot onderhoud’. Dat houdt in het verlagen van de snelheid op de Lochemseweg en meer ruimte voor fietsers door bredere rode fietsstroken.
 2. De tweede variant: ‘Alternatieve fietsroute Driekieftenweg’. Deze loopt vanaf de bebouwde kom in Epse over de Oude Larenseweg en Driekieftenweg en verder naar de N339.
 3. De derde variant: ‘Alternatieve fietsroute Oude Larenseweg’. Deze loopt vanaf de bebouwde kom in Epse over de Oude Larenseweg tot aan de Bathmenseweg en dan verder naar de N339.
 4. De vierde variant: ‘Vrijliggend fietspad in beide richtingen bereden aan een kant van de weg’. Een vrijliggend fietspad aan één kant van de Lochemseweg voor beide richtingen, waarschijnlijk aan de zuidzijde van de N339.
 5. De vijfde variant: ‘Vrijliggende fietspaden, in een richting bereden, aan beide kanten van de weg’. Die bestaat dus uit vrijliggende fietspaden aan béide zijden van de N339.

  Overigens is het opvallend dat de Dortherweg helemaal niet is opgenomen in de variantenstudie. De gemeente en de provincie hebben destijds gevraagd aan omwonenden om alternatieven aan te dragen. Dat hebben wij gedaan: variant Dortherweg. Maar ondanks herhaald aandringen van onze kant wordt hier niets mee gedaan.

In ieder geval, het moge duidelijk zijn dat de varianten 2 en 3 volgens ons bepaald geen goed idee zijn.
Wij vinden de varianten 1, 4 of 5 veel betere opties. Jij ook?

Het reactieformulier ondertekenen kan niet meer.

De petitie ondertekenen kan nog steeds!

Red de zandweg