Wie zijn wij?

Zandwegblijft.nl is een groep bewoners van de Oude Larenseweg die een veilige oplossing wil voor de fietsers tussen Harfsen en Epse.
Fietsers ervaren de Lochemseweg (N339) – de hoofdroute tussen beide dorpen – als onveilig, omdat ze de weg moeten delen met overig verkeer.
De op veel plaatsen kaarsrechte weg nodigt uit om harder te rijden dan de toegestane 60 kilometer per uur.

Wij maken ons zorgen over de plannen van provincie Gelderland en gemeente Lochem om het fietspad langs de Oude Larenseweg en de Driekieftenweg te verbreden en te verharden met asfalt of beton. Voor de overige weggebruikers blijft er een smalle strook over.

Vier jaar geleden is uit een voorlopig onderzoek al gebleken dat de Oude Larenseweg geen realistisch alternatief is voor de fietsroute langs de N339, omdat hiervoor geen draagvlak bestaat onder de omwonenden.
Toch is nu opeens deze alternatieve optie weer in beeld.

Waarom maken wij ons zorgen?
Omdat een breed en verhard fietspad de verkeersveiligheid van de Oude Larenseweg en de Driekieftenweg in gevaar brengt.
Omdat de prachtige beuken die er staan geen asfalt of beton verdragen.
Omdat het idyllische karakter van deze eeuwenoude zandwegen verloren gaat.