Wat kun jij doen?

Wat jij kunt doen…
… is je stem laten horen!
Want je kunt daarmee invloed uitoefenen op de besluitvorming.

Wil je de zandweg redden?
Onderteken dan de petitie. De statenleden van de provincie hebben al een indrukwekkende lijst onder ogen.
Hoe meer handtekeningen erbij komen, hoe beter!
Klik of tik op de knop en teken de petitie ‘Red de zandweg.

Wat is er inmiddels gebeurd?
Vanaf half januari hebben provincie en gemeente de bewoners van de Oude Larenseweg en de Driekieftenweg geïnformeerd over de plannen via brieven, via berichten in kranten, op sociale media en tijdens ‘digitale inloopavonden’.

Daarna is aan omwonenden gevraagd aan welke variant zij de voorkeur geven. Dat is gebeurd door middel van digitale inloopavonden.
Je kon ook je mening geven op de website van de provincie Gelderland.

In het reactieformulier van de provincie werden er vijf varianten voorgesteld voor het fietsverkeer tussen Harfsen en Epse.

  1. De eerste variant: ‘Maatregelenpakket groot onderhoud’. Dat houdt in het verlagen van de snelheid op de Lochemseweg en meer ruimte voor fietsers door bredere rode fietsstroken.
  2. De tweede variant: ‘Alternatieve fietsroute Driekieftenweg’. Deze loopt vanaf de bebouwde kom in Epse over de Oude Larenseweg en Driekieftenweg en verder naar de N339.
  3. De derde variant: ‘Alternatieve fietsroute Oude Larenseweg’. Deze loopt vanaf de bebouwde kom in Epse over de Oude Larenseweg tot aan de Bathmenseweg en dan verder naar de N339.
  4. De vierde variant: ‘Vrijliggend fietspad in beide richtingen bereden aan een kant van de weg’. Een vrijliggend fietspad aan één kant van de Lochemseweg voor beide richtingen, waarschijnlijk aan de zuidzijde van de N339.
  5. De vijfde variant: ‘Vrijliggende fietspaden, in een richting bereden, aan beide kanten van de weg’. Die bestaat dus uit vrijliggende fietspaden aan béide zijden van de N339.

    Overigens is het opvallend dat de Dortherweg helemaal niet is opgenomen in de variantenstudie. De gemeente en de provincie hebben destijds gevraagd aan omwonenden om alternatieven aan te dragen. Dat hebben wij gedaan: variant Dortherweg. Maar ondanks herhaald aandringen van onze kant wordt hier niets mee gedaan.

In ieder geval, het moge duidelijk zijn dat de varianten 2 en 3 volgens ons bepaald geen goed idee zijn.
Wij vinden de varianten 1, 4 of 5 veel betere opties. Jij ook?

Het reactieformulier ondertekenen kan niet meer.

De petitie ondertekenen kan nog steeds!

Red de zandweg