Wat willen wij?

Wij willen dat de Oude Larenseweg en Driekieftenweg voor alle verkeergebruikers veilig zijn: voor fietsers, voor wandelaars, voor ruiters, voor honden en voor aanwonenden met de auto.
Dat kan alleen als het zandwegen blijven.
Red de zandweg – zandwegblijft.nl
De zandwegen zijn belangrijk voor de biodiversiteit in het Epserbos.
Nu verblijven er dassen, marters, slangen, reeën, padden, kikkers, vossen en talrijke vogels en insecten.

Reeën steken de Oude Larenseweg over. Je moet er toch niet aan denken dat er speedpedelecs doorheen crossen.

Hun natuurlijk leefgebied zal door de komst van een fietssnelweg worden versnipperd.
Wij willen deze natuurwaarden behouden.

De Oude Larenseweg en de Driekieftenweg maken deel uit van het cultuurhistorisch erfgoed van de Achterhoek. Ze bestaan al veel langer dan 250 jaar.
Wij zijn voor het behoud van deze cultuurhistorische waarden.

Wij hebben drie historische kaarten gevonden, die op een prachtige manier de ontwikkeling van de Oude Larenseweg en Driekieftenweg door de eeuwen heen inzichtelijk maken.

Download de drie kaarten, inclusief korte uitleg.